urgensi(kedudukan), tujun dan fungsi akhlak

ada beberapa fungsi dari akhlak, yaitu:

misi rosul, maksudnya adalah rasul di utus oleh allah untuk menyempurnakan akhlak.

faktor keberhasilan dakwah, sesungguhnya telah ada pada diri rasul akhlak yang baik (uswatun hasanah) sehingga dengan akhlak yang baik tersebut penyebaran syi'ar islam menjadi mudah, orang-orang melihat rosul dengan akhlak yang baik sehingga mereka tertarik untuk dekat dengan rosul dan kemudian mereka masuk islam, begitulah fungsi akhlak sebagai faktor keberhasilan dakwah.

akhlak identitas ajaran islam, islam adalah agama yang rohmatan lil alamin, sehingga para pemeluknya harus berakhlak baik, seorang muslim yangbaik tentunya memiliki akhlak yang baik pula sehingga aklak yang baik tersebut menjadi identitas bagi seorang muslim yang baik pula.

0 comments:

Post a Comment

Terimakasih Telah Mau Membaca..
Silahkan Tinggalkan Komentar..

 
Maulana Ni'ma Alhizbi Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template